Lisätietoa

Nimeni on Pekka Kantola.

Olen toiminut noin kahdenkymmenen vuoden ajan  puunjalostus- ja terästeollisuuden mittalaiteliiketoiminnassa sekä tietoliikenneteollisuuden ohjelmistoliiketoiminnassa eri tehtävissä myynnin, tuotekehityksen ja tuotteenhallinnan sektoreilla. Myös toimitusjohtajan ja muun liikkeenjohdon (liiketoiminnan kehittäminen ja strategiatyö) tehtävät ovat minulle tuttuja.

Minulla on myös pitkällinen kokemus PK-yritysten johtoryhmä- ja hallitustyöskentelystä. Vastuualueeseeni on kuulunut myös aineettoman pääoman (IPR) hallinnan kehittäminen. Ohjelmistoliiketoiminnassa toimimisen myötä minulla on myös vahva osaaminen IT-sovellutusten hyödyntämisestä eri liiketoiminta-aloilla.

Erityisosaamista minulle on kertynyt laadunhallinnan alalla Ajoneuvohallintokeskuksen (AKE) tyyppihyväksynnän ja CE-merkinnän edellyttävien arviointikriteereiden soveltamisesta tuotteiden valmistuksessa.

Olen ollut mukana kehittämässä ja osaa siten hyvin soveltaa KehitysPlus-menetelmää, joka sopii esimerkiksi yritysten nykytilan analysointiin. Olen toiminut projektipäällikkönä ja asiantuntijana useassa työelämän kokonaisvaltaisessa kehittämisprojektissa (TYKES). Lisäksi TEKES-projektit ovat minulle erittäin tuttuja.

Diplomi-insinöörin koulutukseni olen saanut Oulun yliopiston prosessitekniikan osastolta, automaatio- ja tietotekniikan suuntautumisvaihtoehdosta. Työurallani olen toiminut mm. toimitusjohtajana, liiketoiminnan kehityspäällikkönä, laatupäällikkönä, kehitysjohtajana sekä asiakaspalvelu-, tuote- ja projektipäällikkönä.

Uskon että kokemuksestani on hyötyä myös sinulle liiketoimintasi kehittämisessä!